x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden moninaisuuden globaaleissa ympäristöissä. Hän tunnistaa, kuinka käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja ruumiillisuudesta tuotetaan globaaleissa yhteyksissä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden kulttuuristen merkitysten kysymyksiin globaaleissa yhteyksissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Cooper & Waldby (2014) Clinical Labor. Duke University Press.

Enloe (2014) Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations. University of California Press.

Marchand & Sisson Runyan (2010, 2. painos) Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances. Routledge.

Penttinen (2008) Globalization, Prostitution and Sex-trafficking. Routledge.

Urponen (2010) Yli kaikkien rajojen? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta