x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy feminististä ajattelua ja tutkimusta jäsentäviin teoreettisiin suuntauksiin. Opiskelija oppii arvioimaan teoreettisten suuntausten keskinäisiä suhteita. Opiskelija saa välineitä suhteuttaa teoreettisia suuntauksia erilaisiin tutkimusasetelmiin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy erilaisiin feministisen ajattelun nykyvirtauksiin. Opintojakso on tarkoitettu maisteriopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Ahmed (2010) The Promise of Happiness. Duke University Press.

Berger (2014) The Queer Turn in Feminism. Fordham University Press

Berlant (2011) Cruel Optimism. Duke University Press.

Braidotti (2013) The Posthuman. Polity.

Butler (1990) Gender trouble. Routledge TAI Butler (2006) Hankala sukupuoli. Gaudeamus.

Haraway (2004) The Haraway Reader. Routledge.

Skeggs (2004) Class, self, culture. Routledge TAI Skeggs (2014) Elävä luokka. Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta