x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tarkasteltavana olevan hallintakäytäntöjen ja/ tai politiikkamallien keskeiset toimijat, toimintaperiaatteet ja dynamiikan. Hän osaa arvioida käytäntöjen ja mallien yhteiskunnallista merkitystä valitusta näkökulmasta, sekä tulkita sen yhteyksiä paikalliseen, kansalliseen ja globaaliin toimintaympäristöön ja poliittisiin ajattelumalleihin.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla vuosittain vaihtelevaan opetusohjelmassa ilmoitettavaan opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen vuosittain vaihtuvaan opetukseen seuraavilta aloilta:

 • Eriarvoisuus
 • Globaali hallinta (ks. http://www.uta.fi/yky/gts/schedule.html)
 • Hyvinvointivaltio
 • Kestävä kehitys: VIITTAUS GLOBAALI KEHITYS -OPINTOKOKONAISUUTEEN
 • Kulutus ja markkina
 • Osallisuus ja osallistuminen
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta