x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee politiikan ja hallinnan tutkimuksen keskeiset teoreettiset lähtökohdat, osaa tarkastella teoreettisten jäsennystapojen, käsitteiden ja eettisten näkökohtien yhdenmukaisuutta ja eroja ja jäsentää niiden avulla tuotettavan tiedon luonnetta.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sähköiseen tenttiin ja/tai vuosittain vaihtuvaan opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot tai seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta:

1) Miller & Rose (2008) Governing the Present TAI Miller & Rose (2010) Miten meitä hallitaan?

2) Bevir (2010) Democratic Governance TAI Häikiö & Leino (toim. 2014) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin.

3) Alasuutari & Qadir (toim. 2014) National Policy-Making. Domestication of Global Trends

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta