x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää paikallisia, kansallisia ja globaaleja yhteiskunnallisia prosesseja politiikka- ja hallintakäytäntöinä, tunnistaa niiden merkityksen yhteiskunnan muutoksessa, ja tunnistaa keskeisiä valtaa, sosio-materiaalisia käytäntöjä, instituutioita, yhteiskunnallisia jakoja, toimijuutta ja identiteettiä tarkastelevia sosiaalitieteellisiä näkökulmia.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla joka toinen vuosi järjestettävään luento-opetukseen ja suorittamalla luennolla annettavat oheistehtävät, ja/tai osallistumalla sähköiseen tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot järjestetään joka toinen vuosi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

1) Sassen (2007) A sociology of globalization. New York & London: W.W.Norton & Company.

2) Griggs, Norval & Wagenaar (toim.) (2014) Practices of Freedom: Decentered Governance, Conflict and Democratic Participation. Cambridge University Press.

3) Luhtakallio (2012) Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland.

4) Rosanvallon (2013) Demokraattinen oikeutus: puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. Vastapaino.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:

1) Sassen (2007) A sociology of globalization. New York & London: W.W.Norton & Company.

2) Griggs, Norval & Wagenaar (toim.) (2014) Practices of Freedom: Decentered Governance, Conflict and Democratic Participation. Cambridge University Press.

3) Luhtakallio (2012) Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland.

4) Rosanvallon (2013) Demokraattinen oikeutus: puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta