x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin yhden tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen erityisalan.

Sisältö

Jakso koostuu vaihtuvista luennoista ja luentoseminaareista, esimerkiksi: Tieteenfilosofia, Tila, teknologia ja toiminta sekä Luonto, tiede, teknologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistutaan aihepiiriin liittyvään opetukseen joko omassa tai muissa yksiköissä. Suorituksiksi tähän kohtaan sopivat esimerkiksi:

FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia 5 op

JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op

 

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luonto, tiede ja teknologia -seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Seminaari järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Seminaarissa opiskelija perehtyy luonnon, tieteen ja teknologian kytköksiin luentoseminaarin ja siihen liittyvien lukemistojen ja tehtävien avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta