x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja teknologian historiallisuuden sekä sen, millä tavoin erilaiset poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat muovanneet tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu myös yleiskuva siitä, mitä maailmasta on eri aikoina tiedetty, miten tämä tieto on saavutettu sekä miten siihen on suhtauduttu.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteen ja teknologian historiaan kerran kolmessa vuodessa järjestettävän luentoseminaarin tai kirjallisuuden avulla. Jakson pääpaino on modernin tieteen ja teknologian historiassa, mutta sillä tutustutaan myös nk. tieteellistä vallankumousta edeltäneeseen tieteen ja teknologian historiaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti seuraavista teoksista:

Bowler, Peter J. and Ivan Rhys Morus (2005), Making Modern Science: a Historical Survey. Chicago: University of Chicago Press

James E. McClellan, James E. III & Dorn, Harold (2006), Science and Technology in World History: an Introduction. Johns Hopkins University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta