x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedonsosiologian, tieteentutkimuksen ja teknologiantutkimuksen keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelija pystyy arvioimaan niiden keskinäisiä ansioita ja rajoitteita suhteessa erilaisiin tutkimuksellisiin asetelmiin. Jakso tarjoaa opiskelijalle käsitteellisiä välineitä tieteentutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen tekemiseen.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tieteen- ja teknologiatutkimuksen teoreettisiin suuntauksiin ja lähestymistapoihin kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

- vaihtoehtoinen suoritustapa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Bennett (2010) Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Duke University Press. TAI Irni & Meskus & Oikkonen (2014) Muokattu elämä, Vastapaino.

Latour (1999) Pandora's Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Harvard University Press.

Michael (2000) Reconnecting Culture, Technology and Nature. From society to heterogeneity. Routledge.

Sismondo (2004) An Introduction to Science and Technology Studies. Blackwell.

Suchman (2006) Human-Machine Reconfigurations. Plans and Situated Actions, Learning in Doing. Social, Cognitive and Computational Perspectives. Cambridge University Press, 2 Edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta