x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tiedonsosiologian, tieteentutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeisiä suuntauksia, menetelmiä ja käsitteitä. Opiskelija ymmärtää, miten tieto, tiede ja teknologia rakentuvat yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä muovaavat toimintaympäristöjä ja arkisia käytäntöjä. Opiskelija harjaantuu soveltamaan alan tietoa eri yhteiskunnallisiin ilmiöalueisiin.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa luentosarjana tai kirjatenttinä.
a) Luentosarja ja erikseen jaettava oheiskirjallisuus (5 op). Alan tutkijat luennoivat tiedon, tieteen ja teknologian tutkimuksen keskeisistä teemoista, kuten tiedepolitiikasta, tiedekulttuureista, teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tiede- ja innovaatioverkostoista.
b) Kirjatentti (5 op). Aineopintojen kirjatentti. Vastaava oppiaine on sosiologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Alastalo & Åkerman (toim.) (2011) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino.

Husu & Rolin (toim.) (2005) Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtonen (2008) Aineellinen yhteisö. Tutkijaliitto.

Miller (2011) Tales from Facebook. Polity Press.

Traweek (1988) Beamtimes and Lifetimes. The World of High Energy Physicists. Harvard University Press.

Woolgar & Neyland (2013) Mundane Governance: Ontology and Accountability. Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

- erikseen jaettava oheiskirjallisuus

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Alastalo & Åkerman (toim.) (2011) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino.

Husu & Rolin (toim.) (2005) Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtonen (2008) Aineellinen yhteisö. Tutkijaliitto.

Miller (2011) Tales from Facebook. Polity Press.

Traweek (1988) Beamtimes and Lifetimes. The World of High Energy Physicists. Harvard University Press.

Woolgar & Neyland (2013) Mundane Governance: Ontology and Accountability. Oxford University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta