x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipoliittisia järjestelmiä ja hyvinvointipoliittisia ajatusmalleja. Opiskelija osaa arvioida niitä osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija osaa tarkastella ja visioida sosiaalipoliittisten järjestelmien toimivuutta hyvinvoinnin tuottajina.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa sosiaalipoliittisiin järjestelmiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Opintojakso sisältää luentoja ja kirjapiiri- ja seminaarityöskentelyä tai niitä korvaavan kirjatentin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot, lukupiiri ja/tai seminaari

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) (2007) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino. (e-kirja myös) TAI Leira (2002) Working Parents and Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen oheismateriaali:

Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) (2007) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino. (e-kirja myös) TAI Leira (2002) Working Parents and Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) (2010) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL.

Helne, Tuula & Laatu, Markku (toim.) (2006) Vääryyskirja. Helsinki: Kela.

Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries (2008). Paris: OECD.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta