x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotutkimuksen klassikkojen teoriamuodostuksen ja näkökulmat.

Sisältö

Jaksolla esitellään keskeisimpiä nuorisotutkimuksen klassikkotekstejä ja klassisia lähestymistapoja, kuten sukupolviteoriaa, identiteettiteoriaa sekä alakulttuuriteoriaa. Samoin kurssilla on mahdollisuus tutustua suomalaisiin nuorisotutkimuksen klassikoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Mannheim, Karl 1952. The Problem of Generations. Teoksessa Mannheim, K. 1952. Essays on Sociology of Knowledge. London: RKP. TAI
Mead, Margaret 1971. Ikäryhmien ristiriidat: sukupolvikuilun tutkimusta. Helsinki: Otava.

2. Erikson, Erik 1968. Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

3. Gillis, John R. 1981. Youth and history: tradition and change in European age relations 1770 - present. San Diego (Calif.): Academic Press.

4. Hall, Stuart & Jefferson, Tony 1976. Resistance Through Rituals. Lontoo: Hutchinson TAI
Willis, Paul 1977. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Aldershot.

5. Helanko, Rafael 1959. Turun poikasakit: sosiologinen tutkimus 9-16-vuotiaitten poikien spontaanisista ryhmistä vv. 1944-51. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B; 46. TAI
Haavio-Mannila, Elina 1958. Kylätappelut : sosiologinen tutkimus Suomen kylätappeluinstituutiosta. Porvoo: WSOY.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Mannheim, Karl 1952. The Problem of Generations. Teoksessa Mannheim, K. 1952. Essays on Sociology of Knowledge. London: RKP. TAI
Mead, Margaret 1971. Ikäryhmien ristiriidat: sukupolvikuilun tutkimusta. Helsinki: Otava.

2. Erikson, Erik 1968. Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

3. Gillis, John R. 1981. Youth and history: tradition and change in European age relations 1770 - present. San Diego (Calif.): Academic Press.

4. Hall, Stuart & Jefferson, Tony 1976. Resistance Through Rituals. Lontoo: Hutchinson TAI
Willis, Paul 1977. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Aldershot.

5. Helanko, Rafael 1959. Turun poikasakit: sosiologinen tutkimus 9-16-vuotiaitten poikien spontaanisista ryhmistä vv. 1944-51. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B; 46. TAI
Haavio-Mannila, Elina 1958. Kylätappelut : sosiologinen tutkimus Suomen kylätappeluinstituutiosta. Porvoo: WSOY.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

ks. yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman lukupiiri-ohje

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme kohtaa seuraavista:

1. Mannheim, Karl 1952. The Problem of Generations. Teoksessa Mannheim, K. 1952. Essays on Sociology of Knowledge. London: RKP. TAI Mead, Margaret 1971. Ikäryhmien ristiriidat: sukupolvikuilun tutkimusta. Helsinki: Otava.

2. Erikson, Erik 1968. Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

3. Gillis, John R. 1981. Youth and history: tradition and change in European age relations 1770 - present. San Diego (Calif.): Academic Press.

4. Hall, Stuart & Jefferson, Tony 1976. Resistance Through Rituals. Lontoo: Hutchinson TAI Willis, Paul 1977. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Aldershot.

5. Helanko, Rafael 1959. Turun poikasakit: sosiologinen tutkimus 9-16-vuotiaitten poikien spontaanisista ryhmistä vv. 1944-51. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B; 46. TAI Haavio-Mannila, Elina 1958. Kylätappelut : sosiologinen tutkimus Suomen kylätappeluinstituutiosta. Porvoo: WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta