x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nuorten monenlaisuutta, eroja ja eriarvoistumista tutkimuksen, hallinnan sekä ammattikäytäntöjen näkökulmista. Opiskelija on perehtynyt nuorten kanssa tehtävän kohdennetun/erityisnuorisotyön taustaan, muotoihin ja tutkimukseen.

Sisältö

Opiskelija perehtyy nuorten eroja ja yhteiskunnallista eriarvoistumista kuvaaviin käsitteisiin sekä eri tavoin riskiolosuhteissa elävien nuorten parissa tehtävään työhön. Opintojaksolla kiinnitetään huomiota nuorten kulttuureihin, sukupuolen sekä etnisen ja sosiaalisen taustan merkityksiin nuorten yhteiskunnallisen jäsenyyden rakentumisessa.

Kohdan voi suorittaa minimissään 5 op:n ja suurimmillaan 10 op:n laajuisena. Kohdan voi suorittaa tenttimällä kirjatentti 1 ja/tai 2, osallistumalla opetusohjelmassa ilmoitettavaan opetukseen tai suorittamalla kirjatentin ja osallistumalla opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Erityisnuorisotyö, kirjallisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Puuronen, Anne 2014. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 70, julkaisuja 144.
2. Muncie, John 2015. Youth & Crime. 4th edition. London: Sage,

sekä toinen seuraavista:
3. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. Sivut 7–28, 61–166, 279–350. TAI Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (toim.) 2009. Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 96.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Nuorten alakulttuurit, kirjallisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.) 2012. Katukulttuuri: nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
2. Ojanen, Karoliina & Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

sekä seuraavat kolme:
3. Blackman, Shane 2005. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 8:1, 1–20. 
4. MacDonald, Robert & Shildrick, Tracy 2007. Street Corner Society: Leisure Careers, Youth (Sub)culture and Social Exclusion, Leisure Studies, 26:3, 339–355.
5. Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Ronkainen, Jussi & Suurpää, Leena 2012. Multiculturalism and Young People's Leisure Spaces in Finland: Perspectives of Multicultural Youth, Leisure Studies, 31:2, 177–191.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjapaketti 1: Erityisnuorisotyö


1. Puuronen, Anne 2014. Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 70, julkaisuja 144.
2. Muncie, John 2015. Youth & Crime. 4th edition. London: Sage.

sekä toinen seuraavista:
3. Satka, Mirja & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. Sivut 7–28, 61–166, 279–350. TAI Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (toim.) 2009. Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 96.

Kirjapaketti 2: Nuorten alakulttuurit


1. Salasuo, Mikko & Poikolainen, Janne & Komonen, Pauli (toim.) 2012. Katukulttuuri: nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
2. Ojanen, Karoliina & Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

sekä seuraavat kolme:
3. Blackman, Shane 2005. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 8:1, 1–20. 
4. MacDonald, Robert & Shildrick, Tracy 2007. Street Corner Society: Leisure Careers, Youth (Sub)culture and Social Exclusion, Leisure Studies, 26:3, 339–355.
5. Harinen, Päivi & Honkasalo, Veronika & Ronkainen, Jussi & Suurpää, Leena 2012. Multiculturalism and Young People's Leisure Spaces in Finland: Perspectives of Multicultural Youth, Leisure Studies, 31:2, 177–191.


Lisätietoa


Kirjallisuus, kohdat 4 ja 5 saatavuus kirjastosta on päättynyt. Saat artikkelit käyttöösi Moodle-alueelta:
 

 • ”YKT07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa 5–10 op / Nuorten alakulttuurit”
 • https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=15321
 • Kurssiavain: alakulttuurit19

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta