x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee antropologisen sukulaisuuden tutkimuksen tradition ja ymmärtää, kuinka perheen ja sukulaisuuden muodot ovat sidoksissa kulttuurisiin ja sosiaalisiin konteksteihin. Hän ymmärtää myös, että eri ikäkaudet, kuten lapsuus, hahmottuvat toisistaan poikkeavilla tavoilla näissä konteksteissa.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään antropologisiin tapoihin tutkia ja käsitteellistää perhettä, sukulaisuutta ja lapsuutta sekä teoreettisesti että empiiristen esimerkkien kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

 1. Carsten (2000) Cultures of Relatedness. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Carsten (2004) After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Van Vleet (2008) Performing Kinship. Narrative, Gender, and the Intimacies of Power in the Andes. Austin: University of Texas Press.
 4. Matyska (2013) Transnational Families in the making: The Polish Experience of Living between Poland and Finland. Tampere University Press.
 5. Tiaynen (2013) Babushka in Flux: Grandmothers and Family-Making between Russian Karelia and Finland.  Tampere University Press.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Carsten (2000) Cultures of Relatedness. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Carsten (2004) After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Van Vleet (2008) Performing Kinship. Narrative, Gender, and the Intimacies of Power in the Andes. Austin: University of Texas Press.
 4. Matyska (2013) Transnational Families in the making: The Polish Experience of Living between Poland and Finland. Tampere University Press.
 5. Tiaynen (2013) Babushka in Flux: Grandmothers and Family-Making between Russian Karelia and Finland.  Tampere University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta