x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 0–20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Soveltuvia luentoja ja työseminaareja sekä esseesuorituksia (suositellaan) ja kirjatenttejä kirjallisuudesta. Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen sopimassa kuulustelusta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kohdassa voi tenttiä esimerkiksi

a) etiikan klassikkoteoksia (Aristoteles, Nikomakoksen Etiikka, Kant, Siveysopilliset pääteokset, Smith, Moraalituntojen teoria, Sidgwick, Methods of Ethics, Nietzsche, Moraalin alkuperästä), ja etiikan historiaa koskevia teoksia kuten Schneewind, The Invention of Autonomy.

b) normatiivisen etiikan kysymyksiä (T.M. Scanlon, What we Owe to Each Other, Derek Parfit, On What Matters, Mark Timmons, toim. Disputed Moral Issues. A Reader. Third Edition, Oxford University Press 2013)

c) metaetiikkaa, käytännöllistä järkeä ja normatiivisuutta koskevia teoksia (Joseph Raz, From Normativity to Responsibility, 2011; Alan Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics; Russ Shafer-Landau, Moral Realism; Mark Schroeder, Noncognitivism in Ethics; Derek Parfit, On What Matters 2).

Kohdassa voi myös tenttiä

d) yhteiskuntafilosofian klassikkoteoksia (Platon, Valtio; Aristoteles, Politiikka, Hobbes, Leviathan, Hume, Esseitä, Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta,  Locke, Tutkielma hallitusvallasta, Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet, Marx, Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset),

e) normatiivisen poliittisen teorian nykyteorioita (John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press 2001; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press 1990; Martha Nussbaum, Creating Capabilities, Axel Honneth, Freedom's Right; G.E. Cohen, Rescuing Justice and Equality, Amartya Sen, The Idea of Justice),

f) jotain erityiskysymystä kuten ekologiaa tai ilmastonmuutosta koskevia kirjoja (Elizabeth Cripps, Climate Change and the Moral Agent. Individual Duties in an Interdependent World; Andrew Dobson and Robyn Eckersley, toim. 2006. Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge: Cambridge University Press),

g) sosiaalisen ontologian teorioita (John Searle, Construction of Social Reality, Margaret Gilbert, Joint Commitment, Sally Haslanger, Resisting Reality; AlfredSchütz: Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen), tai

h) jotain osa-aluetta kuten taloutta yhteiskuntafilosofisesti tarkastelevia teoksia (David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism; John O’Neill, The Market; Elizabeth Anderson, Value in Ethics and Economics).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta