x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA9 Yhteiskuntafilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin joitakin modernin yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä ja on siten syventänyt tietämystään teemoista, joihin hän tutustui yhteiskuntafilosofian perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita sekä pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian moderneihin klassikoihin sekä uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Social Philosophy  Essee 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Catriona McKinnon (ed.) 2008. Issues in Political Theory. Oxford U.P., 3 op. 

sekä yksi seuraavista:

a. Rawls, John 1971. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard University Press. (Suom. Oikeudenmukaisuusteoria, 1988. Helsinki: WSOY.), osat 1-2, 2 op.

b. Arendt, Hannah 1958. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press. (Suom. Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot, 2002. Tampere: Vastapaino.), 2  op.

c. Foucault, Michel 1975. Surveiller et punir. Paris: Gallimard. (Suom. Tarkkailla ja rangaista, 4. p. 2005. Helsinki: Otava.), 2 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.

Lisätietoja

Osaamistavoitteita ja sisältöä muokattu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampere Summer School
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta