x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää politiikan teorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen valitsemiensa teoreetikkojen ajatuksista ja merkityksestä politiikan tutkimuksessa. Opiskelija kykenee sisäistämään klassikkojen teorioita ja jäsentämään niiden avulla nykyajan politiikkaa.

Sisältö

Politiikan teorian vanhat ja uudet klassikot; opiskelija perehtyy yhteen vanhempaan ja uudempaan klassikkoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Old classics: one of the following (3 ECTS):

Platon, Valtio. IV. Otava 1999. 2nd edition.
Aristoteles
, Politiikka. VIII. Gaudeamus 1991.
Machiavelli
, Ruhtinas. Karisto 1997.
Hobbes
, Leviathan (parts 1-2). Vastapaino 1991.
Locke
, Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus 1995.
Rousseau
, Yhteiskuntasopimuksesta. Karisto 1997. 3rd edition.

New classics: one of the following (2 ECTS):

Arendt, Vita activa. Vastapaino 2001.
Gramsci
, Vankilavihkot. Vastapaino 2012.
Olson,
The Logic of Collective Action. Harvard University Press 1965 (or later edition).
Rawls
, Oikeudenmukaisuusteoria. WSOY 1988.
Weber
, Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Teoksessa Weber: Tiede ja politiikka – kutsumus ja ammatti. Vastapaino 2009.

Please contact the teacher in charge for respective titles in English.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vanhemmat klassikot: yksi seuraavista teoksista (3 op):

Platon, Valtio. Teokset IV. Otava 1999. 2. painos.
Aristoteles
, Politiikka. Teokset VIII. Gaudeamus 1991.
Machiavelli
, Ruhtinas. Karisto 1997. 2. painos.
Hobbes
, Leviathan (osat 1-2). Vastapaino 1991.
Locke
, Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus 1995.
Rousseau
, Yhteiskuntasopimuksesta. Karisto 1997. 3. painos.

Uudemmat klassikot: yksi seuraavista teoksista (2 op):

Arendt, Vita activa. Vastapaino 2001.
Olson, The Logic of Collective Action. Harvard University Press 1965.
Ostrom, Governing the Commons. Cambridge University Press 1990.
Rawls, A Theory of Justice. Harvard University Press, reissue edition 2005.
Rosanvallon, Vastademokratia. Vastapaino 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu