x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sosiaaliantropologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaaliantropologisen ajattelun kehittymisen päälinjat, ja kykenee sijoittamaan sosiaaliantropologian klassikot tähän kehykseen. Lisäksi hän tuntee lähemmin yhden tai kahden antropologian klassikon ajattelua ja osaa tunnistaa tämän muotoilemien teoreettisten näkemysten merkityksen nykyantropologiselle ajattelulle.

Sisältö

Opiskelija perehtyy antropologian oppihistorian pääpiirteisiin. Lisäksi hän perehtyy lähemmin yhden valitsemansa klassikon teokseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen teos:

Eriksen & Nielsen, A History of Anthropology, Pluto Press 2001

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:


1. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific. Routledge 1984.
2. Douglas, Puhtaus ja vaara. Vastapaino 2000.
3. Geertz, The Interpretation of Cultures. Basic Books 1977 (1973).
4. Mauss, Lahja. Tutkijaliitto 1999.
5. Turner, Rituaali. Rakenne ja communitas. Suomen antropologinen seura 2007.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi sopia opettajan kanssa jonkun muun klassikon/ teoksen.

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla lukupiiriin ja kirjoittamalla esseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta