x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKTT10.3 Sosiologian klassikot 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sosiologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SOST10.3 Sosiologian klassikot 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lähemmin yhden sosiologian klassikon ajattelua ja osaa tunnistaa tämän muotoilemien teoreettisten näkemysten merkityksen nykysosiologialle ja laajemmin nykyajattelulle.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valitun klassikon 1-3 teokseen soveltuvan oheiskirjallisuuden avulla. Suorituksesta ja sen tavasta sovitaan vastuuopettajan kanssa etukäteen.
Opiskelija opiskelee valitun kirjallisuuden itsenäisesti, osallistuu lukukauden mittaiseen klassikkolukupiiriin tai erilliseen klassikkoseminaariin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Voi suorittaa myös osallistumalla lukukauden mittaiseen klassikkolukupiiriin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkasteltava klassikko voi olla esimerkiksi Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Norbert Elias, Karl Polanyi, Harold Garfinkel, Erving Goffman, Mary Douglas tai vastaava.

Opiskelija sopii klassikosta ja valittavista teoksista vastuuopettajan kanssa ennen suoritusta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta