x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKTT10.2 Sosiaalipsykologian klassikot 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sosiaalipsykologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin 1-3:n sosiaalipsykologian klassikon ajattelua, teoreettisen sanaston ja metodologisen ominaislaadun sekä merkityksen sosiaalipsykologian kehityksen historiassa. Hän osaa tämän/näiden klassikoiden ajatteluun perustuen ja kriittisesti soveltaen laatia tieteellisiä kysymyksiä ja kriittisiä näkökantoja.

Sisältö

Opiskelija opiskelee valitun kirjallisuuden itsenäisesti ja laatii siitä 10-15 sivun esseen, jonka on hyvä liittyä syventävien opintojen tutkielman tematiikkaan, TAI osallistuu aktiivisesti (80%) lukukauden mittaiseen klassikkolukupiiriin TAI klassikkoseminaariin. Suorituksesta sovitaan sosiaalipsykologian vastuuopettajan kanssa. Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Itsenäinen työskentely TAI klassikkolukupiiri TAI klassikkoseminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkasteltava klassikko voi olla esim. joku/jotkut seuraavista:

Erving Goffman, Alfred Schütz, Harold Garfinkel, Harvey Sacks, Serge Moscovici, Michael Billig, Rom Harré, Kenneth Gergen, George H. Mead, Sigmund Freud, Wilfred Bion, John Bowlby, Lev Vygotsky, Kurt Lewin, Henri Tajfel, Lawrence Kohlberg,

Oheiskirjallisuutena perustekstin rinnalla voi käyttää sekundaarikirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta