x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYA9 Old Age and Gerontological Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.) 2009. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino. Luvut 1-7, 10.

2. Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyri & Rantanen, Taina 2013. Gerontologia. Luvut 1–2, 8, 27–30, 37–39, 41–44, 51, 54.

3. Ray, Mo & Phillips, Judith 2012. Social Work with Older People. 5th ed. UK: Palgrave Macmillan.

4. Seppänen, Marjaana 2006. Gerontologinen sosiaalityö. Helsinki: Yliopistopaino.

5. Ylinen, Satu 2008. Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 155. Väitöskirjan yhteenveto-osa (s. 1–118) JA Ylinen, Satu 2008. Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön ”välitiloissa”. (Artikkeli III edellä mainitussa väitöskirjassa).

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Social Sciences