x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee toimintatutkimuksen lähtökohtia ja käyttömahdollisuuksia hyvinvointipalveluja tuottavissa työorganisaatioissa, jotka joutuvat vastaamaan julkisen hallinnon muutosten, asiakasorientaation ja taloudellisten resurssien asettamiin vaatimuksiin. Opiskelija omaksuu toimintatutkimuksellisen kehittämisprosessin kriittiset vaiheet ja osaa analysoida tutkijan roolia suhteessa muihin toimijoihin.

Sisältö

Toimintatutkimuksen lewiniläinen ja skandinaavinen perinne. Toimintatutkimus Suomessa. Toimintatutkimuksellisen kehittämisen kriittiset vaiheet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen (luentoseminaariin tai verkkoseminaariin), jossa opiskelijat työstävät kurssikirjallisuudesta ja itsenäiseen tiedonhankintaan perustuvasta kirjallisuudesta esityksiä sovelluksia toimintatutkimuksesta. Opetustarjonta ja -muodot voivat vaihdella lukukausittain.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Kuula, Arja 2000. Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

2. Coghlan, David & Brannick, Teresa 2010.Doing Action Research in Your Own Organization. Third Edition. Sage. TAI Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (toim.) 2008. Dialogue in Working Life Research in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

3. Hökkä, Päivi, Paloniemi, Susanna, Vähäsantanen, Katja, Herranen, Sanna, Manninen, Mari & Eteläpelto, Anneli (toim.)2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisun pysyvä linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9  TAI Ramstad, Elise & Alasoini, Tuomo (toim.) 2007. Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Työelämän kehittämisohjelman raportteja 53. Helsinki: Työministeriö.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kuula, Arja 2000. Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino.

2. Coghlan, David & Brannick, Teresa 2010.Doing Action Research in Your Own Organization. Third Edition. Sage. TAI Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (toim.) 2008. Dialogue in Working Life Research in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

3. Hökkä, Päivi, Paloniemi, Susanna, Vähäsantanen, Katja, Herranen, Sanna, Manninen, Mari & Eteläpelto, Anneli (toim.)2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisun pysyvä linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9  TAI Ramstad, Elise & Alasoini, Tuomo (toim.) 2007. Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Työelämän kehittämisohjelman raportteja 53. Helsinki: Työministeriö.

Literature for a Book Examination in English

1. Reason, Peter & Bradbury, Hilary (toim.) 2008. The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. Second Edition. London: SAGE. Part I: Groundings and Part IV: Skills.

2. Coghlan, David & Brannick, Teresa 2010. Doing Action Research in Your Own Organization. Third Edition. Sage.

3. Lehtonen, Jarmo & Kalliola, Satu (toim.) 2008. Dialogue in Working Life Research in Finland. Labour, Education & Society 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta