x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKTP03.5 Arviointitutkimus 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SOP03.5 Arviointitutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee evaluaation eli arviointitutkimuksen ja projekti- ja ohjelmatutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä erityisesti hyvinvointipalvelujen sekä sosiaali- ja työpolitiikan kysymyksiin. Opiskelija omaksuu evaluaation myötä työelämävalmiuksia ja kehittymistä yhteiskunnalliseksi osallistujaksi.

Sisältö

Arviointi- ja projektitutkimuksen teoria ja käytäntö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Suoritusvaihtoehto 1. Essee kirjallisuudesta (kohdista 1-3). Ota yhteyttä Ronja Kuokkaseen (ronja.kuokkanen@uta.fi) sopiaksesi esseen suorituksesta.
Suoritusvaihtoehto 2. Kirjallinen tentti (kohdat 1-3)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kalliola, Satu (toim.) 2014. Evaluation as a Tool for Research, Learning and Making Things Better. Cambridge Scholars Publishing.

2. Borg, Pekka, Högnabba, Stina, Kilponen, Marja-Riitta, Kopisto, Kaisa, Korteniemi, Pertti, Paananen, Ilkka & Pietilä, Niina (toim.) 2008. Arviointi työtavaksi ? kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2008:2. Yliopistopaino.

JA

Kivipelto, Minna & Kotiranta, Tuija 2014. Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin kriittinen eetos saatava takaisin. Janus (22) 2, 172?182.

3. Sefton, Tom [et al.]. 2004. Taloudellinen arviointi sosiaalialalla. FinSoc arviointiraportteja 6/2004. Helsinki: Stakes.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta