x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt 5–15 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa soveltavan tutkimuksen merkityksen lapsuuden, perhe-elämän ja elämänkulun eri vaiheiden tutkimuksen kentällä. Hän ymmärtää lapsuuden, perheen ja elämänkulun tutkimuksen yhteyden niin arkisiin käytäntöihin, kulttuurisiin jäsennyksiin kuin institutionaalisiin rakenteisiin.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sähköiseen tenttiin ja/tai vuosittain vaihtuvaan opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opetustarjonta vaihtelee vuosittain, ks. opetusohjelma.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAI Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAI Brannen & Heptinstall (2005) Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lahikainen, Mälkiä & Repo (toim.) (2015) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino TAI Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press

JA

Katajala-Peltomaa & Vuolanto (2013) Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus. TAI Brannen & Heptinstall (2005)Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge

JA

Chambers, Allan, Phillipson & Ray (2009) Family Practices in Later Life. Policy Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta