x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Hän ymmärtää tutkimusalan yhteyden nyky-yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään aihealueen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sähköiseen tenttiin ja/tai vuosittain vaihtuvaan opetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tenttiin valitaan kolme teosta seuraavista:

Anttonen, Valokivi, Zechner (toim.) (2009) Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino

Eerola & Mykkänen (toim.) (2014) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus

Jallinoja (2009) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus

Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus

Hyvärinen, Oinonen & Saari (toim.) (2015) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino.

1.9.2018 lähtien valittavissa myös: Eerola & Pirskanen (toim.) (2018) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiin valitaan kolme teosta seuraavista:

Anttonen, Valokivi, Zechner (toim.) (2009) Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino

Eerola & Mykkänen (toim.) (2014) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus

Jallinoja (2009) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus

Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus

Hyvärinen, Oinonen & Saari (toim.) (2015) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino. Ilmestyy syksyllä 2015, voi tenttiä vuoden 2016 alusta.

1.9.2018 lähtien tentittävissä myös: Eerola & Pirskanen (toim.) (2018) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta