x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa paikantaa lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevan tutkimuksen ydinkysymyksiä ja keskeisiä tutkimustraditioita. Hän ymmärtää lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisen, ajallisen ja vuorovaikutuksellisen moniulotteisuuden ja näkee niiden yhteyden yhteiskunnallisiin rakenteisiin.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla joka toinen vuosi järjestettävään luento-opetukseen ja suorittamalla luennolla annettavat oheistehtävät, ja/tai osallistumalla sähköiseen tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kurssi Lapsuuden ja perheen tutkimisen ydinkysymyksiä järjestetään joka toinen vuosi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oinonen (2008) (e) Families in Converging Europe. A Comparison of Forms, Structures and Ideals

JA

Kehily Mary (2009) (toim.) (e) An Introduction to Childhood Studies. Open University Press TAI

Montgomery (2009) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell.

JA

Lynch (2003) Individuals, Families and Communities in Europe 1200-1800. The Urban Foundation of Western Society

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

Oinonen (2008) (e) Families in Converging Europe. A Comparison of Forms, Structures and Ideals

JA

Kehily Mary (2009) (toim.) (e) An Introduction to Childhood Studies. Open University Press TAI

Montgomery (2009) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Wiley-Blackwell.

JA

Lynch (2003) Individuals, Families and Communities in Europe 1200-1800. The Urban Foundation of Western Society.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta