x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee elimistön rakenteen ja toiminnan sekä ihmisen kasvun, kehityksen ja vanhenemisen perusteet
- omaa käsityksen kehon ja mielen terveydestä ja normaalista toimintakyvystä
- tuntee yleisimmät taudit ja mielenterveyden häiriöt

Sisältö

- solu- ja kehitysbiologia, geenit ja perinnöllisyys, sikiönkehitys
- elämänkaari – kasvu, kehitys ja vanheneminen
- sukupuoli ja sukupuolisuus
- fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky
- yleisimmät somaattiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt

Toteutustavat

Lähiopetusta max 19 h.

Opetuskieli

suomi

Osa kirjallisuudesta voi olla englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luentopäiväkirja

Aloitusluento on pakollinen. Luentopäiväkirja ja kirjallinen tentti. Luentopäiväkirjan tulee kattaa sekä aloitusluento että kaikki muut jakson luennot, ja se tulee toimittaa ensimmäiseen tenttipäivään mennessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5, hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjotaan vuosittain kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö