x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään elämänkaaren eri vaiheissa tapahtuvat hyvinvoinnin tuottamisen eri tasot, sekä formaalin että informaalin tason, ja niillä vaikuttavat erilaiset toimijaryhmät. Valtiollisten ja kunnallisten palvelujen lisäksi hoivaa ja tukea tarjoavat esimerkiksi omaiset, lähiyhteisöt ja vertaisryhmät. Opiskelija tunnistaa markkinoilla palveluntuottajan lisäksi myös asiakkaan näkökulman ja intressit.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään hyvinvoinnin tuottamisen tapoihin ja tasoihin elämänkaaren eri vaiheissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Lina van Aerschot (2014) Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palvelujen käyttöön

2.  Riitta Pietilä-Hella (2010): Tuntemattomista vertaistuttaviksi. Esikoisäitien ja -isien perhevalmennusprosessi Espoon uudentyyppisessä perhevalmennuskokeilussa. DIAK, A tutkimuksia 29,

3. Anttonen, Baldock & Sipilä (toim.) (2003) The Young, the Old and the State. Social Care in Five Industrial Nations. Cheltenham: Edward Elgar

TAI

Kröger & Sipilä (toim.)(2005) Over-Streched. European Families up against the Demands of Work and Care. Blackwell

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lina van Aerschot (2014) Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palvelujen käyttöön

2.  Riitta Pietilä-Hella (2010): Tuntemattomista vertaistuttaviksi. Esikoisäitien ja -isien perhevalmennusprosessi Espoon uudentyyppisessä perhevalmennuskokeilussa. DIAK, A tutkimuksia 29,

3. Anttonen, Baldock & Sipilä (toim.) (2003) The Young, the Old and the State. Social Care in Five Industrial Nations. Cheltenham: Edward Elgar

TAI

Kröger & Sipilä (toim.)(2005) Over-Streched. European Families up against the Demands of Work and Care. Blackwell

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta