x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja arvioida kriittisesti hyvinvointivaltion muutosprosesseista käytävää keskustelua ja sen poliittis-ideologisia painotuksia tunnistaen kulloinkin ajankohtaiset uudet suuntaukset. Hän tunnistaa erilaisia tapoja jäsentää valtiolle ja muille palvelujen tuottajille (kunnille, yksityisille, vapaaehtoisjärjestöille ja kotitalouksille sekä perheille) määriteltäviä vastuita ja niiden välisiä suhteita demografisissa muutoksissa ja taloudellisen niukkuuden paineissa.

Sisältö

Valtion tavoitteet ja ohjaus sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien suhde sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksissa. Hallintatavan muutokset. Kansalaisyhteiskunnan rooli hyvinvointivaltion murroksessa. Hyvinvointivaltion kustannukset ja niiden jakaminen. Kilpailuttaminen ja erilaiset palvelujen tuottamisen mallit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kaikesta oppimateriaalista tehtäviä/kotitenttejä Moodle-alustalla.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Valtioneuvoston www-sivuilta saatava voimassaoleva hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta saatava uusin tieto vireillä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista uudistuksista.

Lisäksi kolme (3) teosta seuraavista:

2. Särkelä, Riitta, Siltaniemi, Aki, Rouvinen-Wilenius, Päivi, Parviainen,  Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Setlementtijulkaisuja. United Press.

 4. Karppi, Ilari (toim.) 2013. Governance. Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto.

5. Lundström Ilona 2011. Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66759/978-951-44-8476-6.pdf?sequence=1

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Valtioneuvoston www-sivuilta saatava voimassaoleva hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta saatava uusin tieto vireillä olevista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista uudistuksista.

Lisäksi kolme (3) teosta seuraavista:

2. Särkelä, Riitta, Siltaniemi, Aki, Rouvinen-Wilenius, Päivi, Parviainen,  Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Setlementtijulkaisuja. United Press.

 4. Karppi, Ilari (toim.) 2013. Governance. Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto.

5. Lundström Ilona 2011. Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66759/978-951-44-8476-6.pdf?sequence=1

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta