x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILET2 Uskonnonfilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILET2 Uskonnonfilosofia 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee filosofisen keskustelun uskonnon ja etiikan sekä uskonnon ja tieteen välisestä suhteesta.

Sisältö

Opintojaksossa pohditaan, miten eri uskonnot sopivat yhteen yksilön vapautta ja ihmisarvoa sekä kulttuurien moninaisuutta kunnioittavan elämäntavan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen huolellista opiskelua:

Pihlström, Sami 2010. Uskonto ja elämän merkitys: Näkökulmia uskonnonfilosofiaan (sivut 11-133).

JA JOKO

Sihvola, Juha 2011. Maailmankansalaisen uskonto. Otava.

TAI

Helenius, Timo, Koistinen, Timo ja Pihlström, Sami  (toim.) 2003. Uskonnonfilosofia. WSOY. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta