SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso 10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tiedollista ja taidollista osaamistaan itseään kiinnostavista sosiaalipoliittisista teemoista.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee valittujen teemojen ja niiden opintojaksojen mukaan. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat opintojaksot. Jaksot valitaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä opintojaksoista.

Toteutustavat

Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee kurssin vuosittain vuosittain vaihtuvasta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen tarjonnasta.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitetaan tämän opintojakson suorituksiksi käyvät kurssit. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä ao. opintojaksojen kirjallisuuden (ks. tenttikirjat opintojakson tiedoista opinto-oppaassa).

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat teemakurssit. Kurssit valitaan Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä kursseista ja ne löytyvät vuosittaisesta opetusohjelmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS10.1.3 Työttömyys yhteiskunnan ja ihmisen ongelmana Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKT07.3 Näkökulmia tyttötutkimukseen (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta