x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolta, ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevän tutkimuskentän historiallisen rakentumisen vaiheita. Opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa aihepiirin tutkimuksessa käytettyjä teoriaperinteitä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sukupuolta, seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta koskevaan tutkimukseen luentokurssin tai kirjatentin avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme kirjaa.

Kaikille pakollinen:

Rahman & Jackson (2010) Gender and Sexuality: Sociological Approaches.  Cambridge: Polity

Lisäksi valitaan kaksi teosta seuraavista:

Irni, Meskus & Oikkonen (toim.) (2014) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen & Puuronen (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus.

McDowell (2009) Working Bodies: interactive service employment and workplace identities. Malden (Mass.): Wiley-Blackwell

Murphy Michelle (2012) Seizing the Means of Reproduction. Entanglements of Feminism, Health, and Technoscience. Duke University Press.

Vänskä (2012) Muodikas lapsuus: lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme kirjaa.

Kaikille pakollinen:

Rahman & Jackson (2010) Gender and Sexuality: Sociological Approaches.  Cambridge: Polity

Lisäksi valitaan kaksi teosta seuraavista:

Irni, Meskus & Oikkonen (toim.) (2014) Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen & Puuronen (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus.

McDowell (2009) Working Bodies: interactive service employment and workplace identities. Malden (Mass.): Wiley-Blackwell

Murphy Michelle (2012) Seizing the Means of Reproduction. Entanglements of Feminism, Health, and Technoscience. Duke University Press.

Vänskä (2012) Muodikas lapsuus: lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta