x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYS3B2 Analysing Professional Interaction and Texts 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Osallistuminen opetukseen  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino. TAI Ruusuvuori, Johanna et al. 2001. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Helsinki: SKS. JA Heritage, John & Clayman, Steven (Eds.) 201.0 Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell, Malden (US). s. 7-50.

2. Hall, Christopher et al. 2014 Analysing Social Work Communication. Discourse in Practice. London: Routledge. TAI Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Sekä seuraavat artikkelit:

Ryhmä 1: Ammatillisen vuorovaikutuksen analyysit

3. Antaki, Charles 2013. Two conversational practices for encouraging adults with intellectual disabilities to reflect on their activities. Journal of Intellectual Disability Research 57(6):580-8.

4. Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna 2012.  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

5. Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija et al. 2014. Mutta minä rompotan menemään. Dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Puhe ja kieli 34:2, 55-79.

JA

Ryhmä 2: Institutionaalisten tekstien analyysit

6. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

7. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

8. Günther, Kirsi et al. 2015. From plan meetings to care plans: Genre chains and the intertextual relations of text and talk. Discourse & Communication, 65-79, doi: 10.1177/1750481314555265.

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino. TAI Ruusuvuori, Johanna et al. 2001. Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisiä tutkimuksia. Helsinki: SKS. JA Heritage, John & Clayman, Steven (Eds.) 2010. Talk in action. Interactions, identities, and institutions. Wiley-Blackwell, Malden (US). s. 7-50.

2. Hall, Christopher et al. 2014 Analysing Social Work Communication. Discourse in Practice. London: Routledge. TAI Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

Sekä seuraavat artikkelit:

Ryhmä 1: Ammatillisen vuorovaikutuksen analyysit

3. Antaki, Charles 2013. Two conversational practices for encouraging adults with intellectual disabilities to reflect on their activities. Journal of Intellectual Disability Research 57(6):580-8.

4. Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna 2012.  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

5. Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija et al. 2014. Mutta minä rompotan menemään. Dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Puhe ja kieli 34:2, 55-79.

JA

Ryhmä 2: Institutionaalisten tekstien analyysit

6. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

7. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

8. Günther, Kirsi et al. 2015. From plan meetings to care plans: Genre chains and the intertextual relations of text and talk. Discourse & Communication, 65-79, doi: 10.1177/1750481314555265.

Further information 

Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences