x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYS3B1 Concrete Social Research 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
STYS3B1 Concrete Social Research 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Paananen, Seppo ym. (toim.) 1999. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

2. Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.) 2006. Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress.

3. Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4. Saari, Juho 2006. Yksinäisten yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

5. Houston, Stan 2010. Prising Open the Blax Box: Critical Realism, Action Research and Social Work. Qualitative Social Work 9 (1), 73-91.

6. Jobling, Hannah 2014. Using ethnography to explore causality in mental health policy and practice. Qualitative Social Work 13 (1), 44-68.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Social Sciences