x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisellä tasolla yhteiskuntatieteellisen keskustelun osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Opiskelija ymmärtää osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista neuvottelemisen keskeisyyden sosiaali- ja terveydenhuollon työkäytännöissä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa osallisuuden ja vastuullistamisen näkökulmaa tutkimuksellisesti. Hän osaa eritellä kriittisesti ja tilannekohtaisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa palvelujärjestelmässä sekä osapuolilille asettuvia uusia odotuksia ja vaatimuksia.

Sisältö

Muuttuvat valtion, kuntien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten suhteet, muuttuva palvelujärjestelmä, ymmärryksen tuottaminen asiakkaan ja työntekijän asemasta tässä kontekstissa. Asiakkaiden osallisuuden, aktiivisuuden, valintojen ja vastuun merkityksen korostuminen suhteessa työntekijöihin kohdistuviin tuloksellisuus-, vaikuttavuus- ja tehokkuusvaateisiin. Opintojaksolla tarkastellaan sitä miten politiikka- ja organisaatiomuutokset (esim. asiakaslähtöisyys, toipumisoptimismi, kuluttajuus, managerialismi ja henkilökohtaistaminen) ovat läsnä ja tulevat tulkituiksi ruohonjuuritasolla asiakas-työntekijävuorovaikutuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Asiakkaiden osallisuus ja vastuut

1. Collins, Sarah ym. (toim.) 2007. Patient Participation in Health Care Consultations: Qualitative Perspectives. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill Education, S. 3-21, 43–64, 121–142, 176–192.

2. Ijäs-Kallio, Taru & Ruusuvuori, Johanna & Peräkylä, Anssi 2010. Patient Resistance Towards Diagnosis in Primary Care: Implications for Concordance. Health 14 (5), 505-522.

3. Juhila, Kirsi ym. 2014. Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy and Administration. Ennakkojulkaistu kesäkuussa 2014 DOI: 10.1111/spol.12082

4. Raitakari, Suvi ym. 2014. Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision Making. Nordic Social Work Research, ennakkojulkaistu 22.4.2014. DOI: 10.1080/2156857X.2014.909875

5. Solberg, Janne 2011. Activation Encounters: Dilemmas of Accountability in Constructing Clients as ‘Knowledgeable’. Qualitative Social Work 10(3), 381–398

6Zechner, Minna & Valokivi, Heli 2012. Negotiating Care in the Context of Finnish and Italian Elder Care Policies. European Journal of Ageing. 9(2), 131-140.

Työntekijöiden selontekovelvollisuus ja vastuut

1. Saario, Sirpa 2014. Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1391.

2. Wastell David ym. 2010. Children's Services in the Iron Cage of Performance Management: Street-level Bureaucracy and the Spectre of Švejkism. International Journal of Social Welfare 19(3), 310–320.

3. Juhila, Kirsi 2009. Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Janus 17(4), 296–31

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Asiakkaiden osallisuus ja vastuut

1. Collins, Sarah ym. (toim.) 2007. Patient Participation in Health Care Consultations: Qualitative Perspectives. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill Education, S. 3-21, 43–64, 121–142, 176–192.

2. Ijäs-Kallio, Taru & Ruusuvuori, Johanna & Peräkylä, Anssi 2010. Patient Resistance Towards Diagnosis in Primary Care: Implications for Concordance. Health 14 (5), 505-522.

3. Juhila, Kirsi ym. 2014. Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy and Administration. Ennakkojulkaistu kesäkuussa 2014 DOI: 10.1111/spol.12082

4. Raitakari, Suvi ym. 2014. Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision Making. Nordic Social Work Research, ennakkojulkaistu 22.4.2014. DOI: 10.1080/2156857X.2014.909875

5. Solberg, Janne 2011. Activation Encounters: Dilemmas of Accountability in Constructing Clients as ‘Knowledgeable’. Qualitative Social Work 10(3), 381–398

6Zechner, Minna & Valokivi, Heli 2012. Negotiating Care in the Context of Finnish and Italian Elder Care Policies. European Journal of Ageing. 9(2), 131-140.

Työntekijöiden selontekovelvollisuus ja vastuut

1. Saario, Sirpa 2014. Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1391.

2. Wastell David ym. 2010. Children's Services in the Iron Cage of Performance Management: Street-level Bureaucracy and the Spectre of Švejkism. International Journal of Social Welfare 19(3), 310–320.

3. Juhila, Kirsi 2009. Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Janus 17(4), 296–31

Lisätietoja 

Tarkista jakson vastuuopettaja lukuvuosittain opetusohjelman alusta löytyvästä opintojaksojen vastuuopettajalistasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakkaiden osallisuus ja vastuut

1. Collins, Sarah ym. (toim.) 2007. Patient Participation in Health Care Consultations: Qualitative Perspectives. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill Education, S. 3-21, 43–64, 121–142, 176–192.

2. Ijäs-Kallio, Taru & Ruusuvuori, Johanna & Peräkylä, Anssi 2010. Patient Resistance Towards Diagnosis in Primary Care: Implications for Concordance. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 14 (5), 505-522.

3. Juhila, Kirsi ym. 2014. Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy and Administration. Ennakkojulkaistu kesäkuussa 2014 DOI: 10.1111/spol.12082

4. Raitakari, Suvi ym. 2014. Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision Making. Nordic Social Work Research, ennakkojulkaistu 22.4.2014. DOI: 10.1080/2156857X.2014.909875

5. Solberg, Janne 2011. Activation Encounters: Dilemmas of Accountability in Constructing Clients as ‘Knowledgeable’. Qualitative Social Work 10(3), 381–398

6Zechner, Minna & Valokivi, Heli 2012. Negotiating Care in the Context of Finnish and Italian Elder Care Policies. European Journal of Ageing. 9(2), 131-140.

Työntekijöiden selontekovelvollisuus ja vastuut

1. Saario, Sirpa 2014. Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1391.

2. Wastell David ym. 2010. Children's Services in the Iron Cage of Performance Management: Street-level Bureaucracy and the Spectre of Švejkism. International Journal of Social Welfare 19(3), 310–320.

3. Juhila, Kirsi 2009. Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Janus 17(4), 296–31

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta