x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset teoriat ja tavat, joilla minuutta ja identiteettiä on tutkittu sosiaalipsykologiassa. Hänellä on monipuoliset valmiudet tarkastella, kuinka ihmiset kokevat itsensä erilaisissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita sosiaalista maailmaa minuuden ja identiteetin käsitteiden avulla.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalipsykologisesti merkittäviä identiteetti- ja minuusteorioita. Opintojakso kartoittaa minuuden ja identiteetin muotoutumista elämän eri vaiheissa, minuuden ja identiteetin kulttuuri-, tilanne-, ja yhteiskuntasidonnaisuutta sekä elämäntapojen ja elämänmuotojen muutoksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari tai työpaja  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

ks. sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman lukupiiri-ohje

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatentissä tentitään 3 vapaasti valittavaa kirjaa seuraavista:

1. Gergen, K. (2009) Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford University Press.

2. Baumeister, R. (toim.) (1999) The Self in Social Pychology. Psychology Press.

3. McAdams, D. (1997) The Stories We Live By: personal myths and the making of the self. Guilford.

4. Martin J., Sugarman J, Hickinbottom S (toim.) (2010) Persons. Understanding Psychological Selfhood and Agency. New York, Springer.

5. Giddens A. (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä tai esseessä valitaan 3 kirjaa seuraavista:

1. Gergen, K. (2009) Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford University Press.

2. Baumeister, R. (toim.) (1999) The Self in Social Pychology. Psychology Press.

3. McAdams, D. (1997) The Stories We Live By: personal myths and the making of the self. Guilford.

4. Martin J., Sugarman J, Hickinbottom S (toim.) (2010) Persons. Understanding Psychological Selfhood and Agency. New York, Springer.

5. Giddens A. (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press.

Lisätietoja

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua lähiopetukseen, jos seminaarissa on sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden lisäksi tilaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta