x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisen tutkimuksen historiaa, ydinalueita ja keskeisiä teorioita. Hän kykenee vertailemaan ja arvioimaan erilaisten sosiaalipsykologisten näkökulmien käytettävyyttä. Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologista tapaa käsitteellistää sosiaalista maailmaa.

Sisältö

Opintojakso avaa sosiaalipsykologista ajattelua ja sosiaalipsykologian tarjoamien näkökulmien logiikkaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

-

- muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua, jos seminaarissa on tilaa

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatentissä tentitään 2 kirjaa (kohdasta 2. valitaan tentittävä kirja).

1. Lahikainen A-R., Suoninen E., Järventie I. & Salonen M. (toim.) (2012) Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino.

2. Dickerson, P.  (2012) Social Psychology. Traditional and Critical Perspectives. Pearson. TAI Stainton Rogers, W. (2011) Social Psychology. Open University Press. (2nd Edition)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä tentitään 2 kirjaa (kohdasta 2. valitaan tentittävä kirja).

1. Lahikainen A-R., Suoninen E., Järventie I. & Salonen M. (toim.) (2012) Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino.

2. Dickerson, P.  (2012) Social Psychology. Traditional and Critical Perspectives. Pearson. TAI Stainton Rogers, W. (2011) Social Psychology. Open University Press. (2nd Edition)

Lisätietoja

Valinnaisia opintoja suorittava opiskelija voi osallistua seminaariopetukseen, jos seminaarissa on sosiaalitieteiden tutkinto-opiskelijoiden lisäksi tilaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta