x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jaksolle on ilmoittauduttava.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida mielenterveys-, kehitys- ja persoonallisuushäiriöiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja prosesseja. Hän pystyy jäsentämään häiriöiden taustalla vaikuttavia psykososiaalisia, biologisia ja yhteiskuntakulttuurisia vaikutusmekanismeja. Hän tuntee epidemiologista, kliinistä ja kokeellista mielenterveyden ja psykopatologian tutkimusta sekä terapioiden vaikuttavuustutkimusta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyshäiriöiden ilmenemistä ja kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia vaikutusmekanismeja.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, kirjallisuus, tentti/essee ja harjoitustehtävät. Luentoihin kuuluu tehtäviä, ryhmätöitä ja strukturoidut luentopäiväkirjat.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kring, Davison, Neale & Johnson (2011). Abnormal psychology. (luvut 2-3, 5, 8-12 ja 13).

2. Huttunen & Kalska (2013). Psykoterapiat. Duodecim

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta