x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA1 Kehityspsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kehityksellisiä mekanismeja ja prosesseja sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kehityspsykologian viimeaikaista tutkimusta, tunnistaa kehityspsykologian ilmiöitä ja problematisointia sekä osaa kirjallisesti ja suullisesti kommunikoida alan asiantuntemusta muille.

Sisältö

Erilaiset kehityspolut, kehityksen dynamiikka ja kontekstit. Kehityspsykologian erityiskysymyksiä ja selitysmalleja kehityksen eri osa-alueilta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot ja tentti. Lisäksi tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille artikkeliseminaarit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sameroff (toim.) (2009). The transactional model of development: How children and contexts shape each other. APA. (kaikki opiskelijat)

2. Artikkelikokoelma. (psykologian tutkinto-opiskelijat)

3. Slater & Quinn (toim.) (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic studies. Sage. (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta