x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP5B Antiikin historia 2 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Edeltävät opinnot
Ne, jotka ovat historian perusopintojen yhteydessä suorittaneet tätä kurssia vastaavat tiedot, vapautetaan tässä kuvaillusta kurssista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAP5B Antiikin historia 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija huomaa saaneensa perustiedot antiikin Kreikan ja Rooman osaksi erillisestä, osaksi paljossa pitkäaikaisesta yhteisestä historiasta

Sisältö

Johdatus antiikin historian keskeisiin tapahtumiin ja ilmiöihin – sekä näiden tapahtumien ja ilmiöiden merkityksen käsittely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kishlansky, Mark et al., The Unfinished Legacy, A Brief History of Western Civilization (1993), s. 1-189 TAI Kishlansky, Mark et al., Civilization in the West (2001 tai uudempi), s. 1-206.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja harjoitukset voi korvata lukemalla ja tenttimällä teoksen: Kishlansky, Mark et al., The Unfinished Legacy, A Brief History of Western Civilization (1993), s. 1-189 TAI Kishlansky, Mark et al., Civilization in the West (2001 tai uudempi), s. 1-206.

Lisätietoja

Suositellaan, että opiskelija suorittaa suunnilleen samanaikaisesti opintojakson P5A eli Antiikin kirjallisuuden historian.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta