x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP5A Antiikin kirjallisuuden historia 3 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kreikkalais-roomalaisen kirjallisuuden keskeiset linjat (tyylikaudet) ja teemat sekä huomattavimmat edustajat n. 1200 vuoden ajalta Homeroksesta ja Hesiodoksesta Boethiukseen.

Sisältö

Antiikin kirjallisuudenhistoria sekä katsaus myytteihin eli mytologiaan, johon myös jumalaistarut kuuluvat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssin voi suorittaa perehtymällä seuraavaan kirjallisuuteen: Kaimio-Oksala-Riikonen, Antiikin kirjallisuus ja sen vaikutus (6. uudistettu painos) sekä G. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja (1928 tai uudempi) tai Henriksson, Antiikin tarinoita (1993) S. 13–51, 271–439.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja hyväksytty luentotentti tai kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennon sijasta kurssin voi mainiosti suorittaa perehtymällä seuraavaan kirjallisuuteen: Kaimio-Oksala-Riikonen, Antiikin kirjallisuus ja sen vaikutus (6. uudistettu painos) sekä G. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja (1928 tai uudempi) tai Henriksson, Antiikin tarinoita (1993) s. 13–51, 271–439.

Lisätietoja

Opiskelija omaksuu ja hahmottaa tämän opintojakson helpommin, jos hän suorittaa samanaikaisesti Antiikin historiaa koskevan opintojakson (P5B). Näin kognitiiviset skeemat vahvistavat toinen toisiaan ja selkiyttävät yhdessä kuvaa antiikin kirjallisuudesta sekä sen merkityksestä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Antiikin historia ja kulttuuri (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta