x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPPHIL Väitöskirja 180 op
Vastuutaho
Filosofian tohtoriohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
DPPHIL Väitöskirja 180 op

Osaamistavoitteet

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Sisältö

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä
1.aikaisemmin julkaisemattoman tutkimuksen käsikirjoitus (monografia) tai
2.vähintään kolme korkeatasoista, samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta sekä niistä laadittu yhteenveto (artikkeliväitöskirja). Väittelijällä tulee olla päävastuu em. kolmen artikkelin kirjoittamisesta ja tutkimuksen toteuttamisesta.

Yhteenvedossa esitetään väitöskirjatutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset.

Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, mikäli väitöskirjan tekijällä on ollut niissä itsenäinen ja osoitettavissa oleva osuus. Yhteisjulkaisuista on annettava kaikkien kirjoittajien allekirjoituksellaan vahvistama kirjallinen selvitys väittelijän osuudesta julkaisuihin samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastukseen (lomake). Artikkeliväitöskirjaan tulee liittää selkeä luettelo, josta käy ilmi missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  180 op
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta