x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5D Antiikin kulttuurivaikutus 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa klassillisen kulttuurin oman, antiikkisen tradition ja sen lisäksi yliajallisen jälkivaikutuksen ja niinpä hän pystyy hahmottamaan (ottamaan käsitteellisesti haltuun: konsipioimaan) jopa uutta ja uusinta aikaa tässä historiallisen jatkuvuuden ja läsnäolon valossa.

Sisältö

Klassismin eri ilmenemismuotojen tulkitseva analysointi historian aikana ja modernissa kulttuurissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Luento tai kirjallinen tentti (3 op) ja sen lisäksi opettajan kanssa sovittava essee TAI pelkkä kirjatentti TAI pitkä, 5 op:n essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin voi osin tai kokonaan korvata tenttimällä soveltuvin osin seuraavat kirjat / seuraavia kirjoja: Oksala, Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan (1 op), Härmänmaa-Vihavainen. Kivettyneet ihanteet (2 op), Jenkyns (ed.): The Legacy of Rome: A New Appraisal (3 op), Sarsila, Melancholica: Poleemisia esseitä (3 op). Erikseen sovittaessa voidaan tentin asemesta kirjoittaa yksi tai kaksi esseetä yhden tai useamman, edellä mainitun kirjan pohjalta.

Lisätietoja

Jos opiskelija tahtoo kirjatenttiin osallistumisen asemesta kirjoittaa esseen / esseitä, aiheesta tulee sopia opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopintojen erikoiskurssit (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta