x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5D Antiikin kulttuurivaikutus 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa klassillisen kulttuurin oman, antiikkisen tradition ja sen lisäksi yliajallisen jälkivaikutuksen ja niinpä hän pystyy hahmottamaan (ottamaan käsitteellisesti haltuun: konsipioimaan) jopa uutta ja uusinta aikaa tässä historiallisen jatkuvuuden ja läsnäolon valossa.

Sisältö

Klassismin eri ilmenemismuotojen tulkitseva analysointi historian aikana ja modernissa kulttuurissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Luento tai kirjallinen tentti (3 op) ja sen lisäksi opettajan kanssa sovittava essee TAI pelkkä kirjatentti TAI pitkä, 5 op:n essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin voi osin tai kokonaan korvata tenttimällä soveltuvin osin seuraavat kirjat / seuraavia kirjoja: Oksala, Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan (1 op), Härmänmaa-Vihavainen. Kivettyneet ihanteet (2 op), Jenkyns (ed.): The Legacy of Rome: A New Appraisal (3 op), Sarsila, Melancholica: Poleemisia esseitä (3 op). Erikseen sovittaessa voidaan tentin asemesta kirjoittaa yksi tai kaksi esseetä yhden tai useamman, edellä mainitun kirjan pohjalta.

Lisätietoja

Jos opiskelija tahtoo kirjatenttiin osallistumisen asemesta kirjoittaa esseen / esseitä, aiheesta tulee sopia opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopintojen erikoiskurssit (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta