x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5C Klassinen retoriikka 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAA5C Klassinen retoriikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee klassisen retoriikan eli (suullisen ja kirjallisen) ilmaisutaidon eri teoriat ja pystyy itse käyttämään niitä tehokkaasti ajaessaan omaa tai jonkun toisen asiaa ja puolustaessaan totuutta vääryyttä vastaan. Hän huomaa saavansa kreikkalaisten keksimästä retoriikasta olennaista apua jopa kaikkein moderneimpia ja ”trendikkäimpiä” kulttuurimuotoja, kuten mediakulttuuria ja sosiaalista mediaa tulkittaessa (analysoitaessa).

Sisältö

Katsaus klassisen retoriikan historiaan sofistien ajan Ateenasta Rooman keisariajalle sekä perehtyminen erilaisiin, suullisen ja kirjallisen retoriikan käyttämiin vaikuttamistapoihin (kr. logos, pathos ja ethos) – ja edelleen esityksen dispositioon ja tyylillisiin valintoihin sekä muihin esityksen kannalta varteen otettaviin näkökohtiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen tentti (kumpikin 3 op) sekä molemmissa tapauksessa opettajan kanssa sovittavan lyhyen tekstin retorinen (tai poeettinen) analyysi: 2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Niiden, jotka suorittavat kirjatentin, on syytä kääntyä opettajan puoleen. Klassisen retoriikan teorian esityksiä on mm. Aristoteleelta, Cicerolta ja Quintilianukselta. Varsinaisen klassisen retoriikan ohessa on mahdollista perehtyä myös uusretoriikkaan (esim. Perelman, Toulmin).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopintojen erikoiskurssit (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta