x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5B Kreikan kieli ja kulttuuri 5–15 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAA5B Kreikan kieli ja kulttuuri 5–15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kreikan kielen alkeet ja, mikäli hän suorittaa koko opintojakson, pystyy kieliopin, selitysteosten ja sanakirjojen avulla tulkitsemaan helpohkoa klassista kreikankielistä proosaa.

Sisältö

Jakso jakaantuu kolmeen eri osaan:
1) Kreikan kielen alkeiskurssi 5 op.
Kurssiharjoituksia 40 t. ja loppukoe tai kirjatentti (myös suullinen tentti on mahdollinen) niille, jotka haluavat suorittaa vanhan kreikan kurssin omatoimisesti tai jos kurssia ei järjestetä.

2) Kreikan kielen jatkokurssi 5 op. Kurssiharjoituksia 40 t. ja loppukoe. Kurssi järjestetään hyvin harvoin, mutta se on mahdollista suorittaa omatoimisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan.

3) Kreikan kirjallisuus 5 op. Kirjatentti (tai kirjatentin asemesta erikseen sovittava pitkä essee tai useampi, lyhyt essee): runoutta ja proosaa käännöksinä esim. seuraavista teoksista: Ilias (1 op) tai Odysseia (1 op). Lyriikkaa: Oksala – Oksala, Kreikkalaisia kirjailijakuvia s. 27–109; Sapfo (Junkolan tai Saarikosken suomennos); Theokritos, Idyllejä (edelliset yhteensä 2 op). Proosaa: Thukydides, Peloponnesolaissota (1 op) Ksenofon, Kyyroksen sotaretki (1 op), Platon, Faidon, Faidros, Pidot ja Apologia (yht. 2 op) sekä Valtio (2 op), yksi Aiskhyloksen, Sofokleen, Euripideen ja Aristofaneen draama (2 op). Valitut tekstit tulee lukea selityksineen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + kertauskuulustelu TAI harjoitustyö(t) + kertauskuulustelu tai muu suoritusmuoto, joka on sovittava opettajan kanssa (esim. essee / esseet)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Kreikan kielen alkeiskurssi 5 op: Oppikirjana Pontén, Klassisen kreikan alkeisoppikirja, toim. Sironen, kappaleet 1-16 harjoituksineen.

2) Kreikan kielen jatkokurssi 5 op. Oppikirjana Pontén, Klassisen Kreikan alkeisoppikirja, toim. Sironen, kappaleet 17–26 harjoitustehtävineen.

3) Ks. alla oleva luettelo, jonka ulkopuoleltakin voi suomeksi tai muulla kielellä opiskella ja suorittaa Kreikan kirjallisuutta neuvottelemalla muista vaihtoehdoista opettajan kanssa.
Kirjatentti (tai kirjatentin asemesta erikseen sovittava pitkä essee tai useampi, lyhyt essee): runoutta ja proosaa käännöksinä esim. seuraavista teoksista: Ilias (1 op) tai Odysseia (1 op). Lyriikkaa: Oksala – Oksala, Kreikkalaisia kirjailijakuvia s. 27–109; Sapfo (Junkolan tai Saarikosken suomennos); Theokritos, Idyllejä (edelliset yhteensä 2 op). Proosaa: Thukydides, Peloponnesolaissota (1 op) Ksenofon, Kyyroksen sotaretki (1 op), Platon, Faidon, Faidros, Pidot ja Apologia (yht. 2 op) sekä Valtio (2 op), yksi Aiskhyloksen, Sofokleen, Euripideen ja Aristofaneen draama (2 op). Valitut tekstit tulee lukea selityksineen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopintojen erikoiskurssit (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta