x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA5A Antiikin filosofia ja aatemaailma 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija huomaa saavansa perustavat tiedot antiikin yli tuhatvuotisesta filosofiasta sekä aate- ja oppihistoriasta, joka ulottuu varhaisista joonialaisista luonnontutkijoista (500-luvulla eaa) Boethiukseen, viimeiseen roomalaiseen ja keskiajan ensimmäiseen skolastikkoon asti.

Sisältö

Perusteellinen johdatus kreikkalaiseen ja roomalaiseen filosofiaan ja elämäntaitoon (elämänfilosofiaan) esisokraatikoista uusplatonismiin ja kristillisiin ajattelijoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Thesleff – Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma ja Boethius, Filosofian lohdutus tai Seneca, Kirjeet Luciliukselle

Essee 
suomeksi
Esseen korvaava kirjatentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esseen voi korvata tenttimällä suppean antiikin filosofiaa tai sen erikoiskysymystä koskevan aineiston (esim. Boethiuksen Filosofian lohdutuksen J. Sarsilan tulkinnan mukaan tai Senecan Kirjeet Luciliukselle Antti. T. Oikarisen tulkinnan mukaan: 2 op).

Kirjallinen tentti (3 op) tai osallistuminen opetukseen SEKÄ lyhyt essee (2 op) sovittavasta aiheesta; esseen voi korvata tenttimällä suppean antiikin filosofiaa tai sen erikoiskysymystä koskevan aineiston (esim. Boethiuksen Filosofian lohdutuksen J. Sarsilan tulkinnan mukaan tai Senecan Kirjeet Luciliukselle Antti. T. Oikarisen tulkinnan mukaan: 2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Aineopintojen erikoiskurssit (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta