MUSEP4 Museot ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MUSEP4 Museot ja yhteiskunta 5 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntakurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään museopolitiikkaa, museoalan vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä käymään keskustelua museoalan tulevaisuudesta. Kurssi tukee opiskelijoiden työllistymistä ja vahvistaa työelämätaitoja.

Sisältö

Museo yhteiskunnallisena toimijana. Kokonaisuuden teemoja ovat muun muassa museolaitoksen rakenne, museon hallinto ja talous, museot työyhteisöinä, johtaminen, markkinointi, asiakkuudet, tiedotustoiminta, markkinointi sekä museotyön kehittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa osin luentoina ja verkkokurssina, johon sisältyy muita tehtäviä sekä tutustuminen kirjallisuuteen opettajien ohjauksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta