x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa lastensuojelun yhteiskunnallisen paikan ja tehtävät ja osaa liittää sen osaksi sosiaalityön toimintakenttää. Opiskelija tuntee lastensuojelun järjestelmän keskeiset piirteet, sitoumukset ja käytännöt.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lastensuojelun toimintakäytäntöihin, järjestelmään sekä lastensuojelun ammatillisiin ja eettisiin periaatteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opettajan opetuksessa osoittama oppimateriaali.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Bardy, Marjatta (toim.) 2013. Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

2. Aer, Janne 2013. Lastensuojeluoikeus. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

3. Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (toim.) 2010. Social Work and Child Welfare Politics through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press, sivut 11-28 JA Gilbert, Neil & Parton, Nigel & Skivenes, Marit (toim.) 2011. Child Protection Systems. International Trends and Orientations. New York: Oxford University Press. Sivut  243-258.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bardy, Marjatta (toim.) 2013. Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

2. Aer, Janne 2013. Lastensuojeluoikeus. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

3. Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (toim.) 2010. Social Work and Child Welfare Politics through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press, sivut 11-28 JA Gilbert, Neil & Parton, Nigel & Skivenes, Marit (toim.) 2011. Child Protection Systems. International Trends and Orientations. New York: Oxford University Press. Sivut  243-258.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta