x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot addiktiivisen käyttäytymisen selitysmalleista, päihdehoidon toiminnasta ja sen tehokkuudesta.

Sisältö

Jaksossa perehdytään addiktiivisen käyttäytymisen erilaisiin selitysmalleihin ja päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Lisäksi tarkastellaan eri hoitomuotojen tehokkuutta tutkimusten valossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Thombs, Dennis L. 2006. Introduction to Addictive Behaviors. 3rd Edition. New York: Guilford Press. TAI Thombs, Dennis L. & Osborn, Cynthia L. 2013. Introduction to Addictive Behaviors. 4th Edition. New York: Guilford Press. (4. painoksen luvuista 10, 11 ja 12 ei toistaiseksi kysymyksiä)

2. Miller, William R. ym. 2011. Treating addiction. A Guide for Professionals. New York: Guilford Press.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

ks. sosiaalityön tutkinto-ohjelman lukupiiriohje

1. Thombs, Dennis L. 2006. Introduction to Addictive Behaviors. 3rd Edition. New York: Guilford Press. TAI Thombs, Dennis L. & Osborn, Cynthia L. 2013. Introduction to Addictive Behaviors. 4th Edition. New York: Guilford Press. (4. painoksen luvuista 10, 11 ja 12 ei toistaiseksi kysymyksiä)

2. Miller, William R. ym. 2011. Treating addiction. A Guide for Professionals. New York: Guilford Press.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Thombs, Dennis L. 2006. Introduction to Addictive Behaviors. 3rd Edition. New York: Guilford Press. TAI Thombs, Dennis L. & Osborn, Cynthia L. 2013. Introduction to Addictive Behaviors. 4th Edition. New York: Guilford Press. (4. painoksen luvuista 10, 11 ja 12 ei toistaiseksi kysymyksiä)

2. Miller, William R. ym. 2011. Treating addiction. A Guide for Professionals. New York: Guilford Press.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta