x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP4 Latinankielinen kirjallisuus II: keski- ja uuden ajan latina 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut pystyy apuvälineitä hyväksi käyttäen lukemaan keskiajan ja myös uuden ajan latinan keskeisiä tekstejä alkukielellä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään keski- ja uuden ajan latinankielisiin teksteihin kielen, tyylin ja asiasisällön (asiasubstanssin) merkeissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Tekstintulkintatehtävä  Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatenttiin luetaan sopimuksen mukaan n. 40–50 sivua latinankielistä proosaa tai 600–700 säettä runoutta.

Tekstintulkintatehtävä  Harjoitustyö(t)  2 op
suomeksi

Perusopintovaiheessa tulisi ensisijaisesti pyrkiä osallistumaan selitysluennolle, joka tästä opintojaksosta järjestetään vuosittain: Yksi luentosarja loppukokeineen (3op) tai kirjatentti (3op), johon luetaan sopimuksen mukaan n. 40–50 sivua latinankielistä proosaa tai 600–700 säettä runoutta. – Lisäksi tulee suorittaa lyhyehkö tulkinta erikseen sovittavasta tekstistä opettajan ohjeiden mukaan (2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta