x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA6 Latinan työseminaari 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAA6 Latinan työseminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa metodisesti eritellä ja esittää latinankielisen tekstin vaikeimmatkin kielelliset rakenteet, kirjailijan tyylinvaihtelut sekä asiasisällön sekä lisäksi asiasisällön. Hän hallitsee latinankielisen tekstin tieteellisen tulkinnan (teksti-interpretaatio) perusteet.

Sisältö

Työseminaarissa opitaan tieteellisesti tulkitsemaan latinankielisen tekstin kielellisiä rakenteita ja asiasisältöä. Opiskelija laatii omatoimisesti (ja tarvittaessa apua opettajalta saaden) autenttiseen latinankieliseen tekstiin pohjautuvan interpretaatiotyön (raakakäännöksen pohjalta stilisoidun, kaiken kritiikin kestävän suomennoksen sekä kieltä, sisältöä ja kirjallista muotoa koskevat selitykset opettajan antamia ohjeita seuraamalla).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Työseminaarin aiheesta tulee sopia hyvissä ajoin opettajan kanssa. Valmis seminaarityö käsitellään joko latinan omassa seminaari-istunnossa tai historiatieteen vastaavassa tilaisuudessa. Työseminaarin luonteeseen kuuluu osallistua myös toisen työn kommentointiin ja toimia vastaväittäjänä sen mukaan, kuin kulloinkin erikseen nähdään hyväksi sopia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tekstimateriaalista neuvotellaan ja siitä sovitaan yhdessä opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta